Hej! Vi arbetar med interaktiv utbildning och interaktiv teater, film och webbkurser. Varmt välkommen att kontakta oss på telefon: +46 (0)8–84 71 32 Stäng

Tillit utbildning – logga in

Utan tillit som fundament i organisationen finns en stor risk att verksamhetens fokus influeras av makt och ego snarare än det resultat som verksamheten är tänkt att nå. Studierna är många som bekräftar detta.

Vårt program är designat att stärka tilliten både hos den enskilde medarbetaren/chefen, teamet och i organisationen som helhet.

Vardagens Dramatik har färdiga väl genomarbetade seminarier på temat tillit.

Våra seminarier kan ges som de är eller specialdesignas lite, mycket eller helt och hållet.

Vi hjälper till att analysera behov och anpassar arbetet efter beställarens speciella förutsättningar.

Välkommen till Vardagens utbildningar, live och på webben!

Är du redan kund?

Hej och välkommen Sunda Arbetsplatser!

Det här är er egen sida för uppföljning av Vardagens Dramatiks utbildningsinsats “Tillit”.
Här kan ni ladda ner självstudiematerial, se filmer och ta del av interaktivt uppföljningsmaterial.

Introduktion

Här hälsar Catharina dig välkommen genom att du klickar på Play-knappen.

Vardagens Dramatik hälsar välkommen!

Hej och Välkomna! Vi är jätteglada att ni har valt vår metod “Tillit”. Det här har vi skapat till er för att ha som stöd och fördjupning. Ni kan klicka runt bland Pdf-och ladda ner Powerpoint-filer. Ni kan se filmer med nya scener och ni får träffa Åke och Mats igen. Ni får också höra mig Catharina Nasenius berätta. Mycket nöje!

Om Vardagens Dramatik

Vi är ett utbildningsföretag som använder oss av professionell interaktiv teater och film för att inspirera till förändring inom organisationer och i arbetslivet. Vår form av professionell interaktiv teater bygger på beteendevetenskap och är inspirerad av teatern som form. Idag har vi 20 års unik erfarenhet och har utbildat fler än 110 000 människor. Läs mer…

Föreläsningar

Catharina Nasenius är VD för Vardagens Dramatik. Hon är interaktör, psykolog, författare och certifierad kommunikolog.

Tillit Guiden – så här går du igenom utbildningen…

OM GUIDEN - klicka här för att visa / gömma texten

Denna guide är en hjälp för dig som använder vår webbtjänst inom ramen för projektet Sunda Arbetsplatser och TILLIT. Här finner du hjälp att navigera i tjänsten samt exempel på övningar du kan göra själv eller tillsammans med din arbetsgrupp.
Materialet är uppbyggt så att det fungerar både för självstudier och i grupp. När uppmaningen är att samtala två och två eller i grupp så kan du som individuellt studerar materialet reflektera för dig själv.

Den här manualen finns också som pdf att skriva ut och ha till hands när ni studerar materialet.

Tillit – studiematerial

TILLIT STUDIEMATERIAL

Här kan du ladda ner olika pdf:er genom att klicka på länkarna. För att läsa pdf-filerna så måste du ha Adobe Reader på din dator. Har du inte det så laddar du ner och installerar programmet genom att klicka på länken till höger.


Tillit Guide – Webbmanual, pdf (Adobe Reader)

Baspaket – Tillit, pdf (Adobe Reader)

Baspaket – Tillit, Powerpoint [OBS! Ej tillgänglig i denna version]

Grundhypoteserna, pdf (Adobe Reader)

Introduktionssamtalet, pdf (Adobe Reader)

Supportsamtalet, pdf (Adobe Reader)

Mötesnycklar, pdf (Adobe Reader)


Om Transaktionell analys (TA), del 1

Tillit utbildning, steg 1

1. Börja med att titta på Catharinas föreläsning om TA.

Titta på Catharinas inledande föreläsning i filmen här nedanför. Följ sedan Tillit guiden steg för steg och gör övningarna. (Kom ihåg att du bara klickar på texten för att se hela instruktionen och kan gömma texten igen genom att klicka en gång till eller på nästa steg. ).

2. Dela in er i grupper 2 och 2. (klicka här för att se hela instruktionen)

Prata i fem minuter om vad som är typiskt för jag tillstånden Barnet, Vuxen och Förälder. Om ni är osäkra, lyssna igen på föreläsningen.


1. Om Transaktionell Analys (TA)

Catharina föreläser om Transaktionell Analys (TA) och Jag-tillstånden Barn, Vuxen och Förälder.Scener med Åke och Mats (TA), del 2

Tillit utbildning, steg 2

3. Titta på scen 2 och scen 3 (klicka här!)

Här nedanför kan du se två scener ur ”Tillit”. Den första är mellan Annika & Mats och den andra är scenen mellan Åke & Mats i sin originalform.

4. Titta tillsammans igenom de övriga scenerna mellan Mats och Åke. (klicka här!)

Ta en scen i taget och var noga med att innan ni ser en scen uppmärksamma vilka jag tillstånd Mats respektive Åke har.

5. Efter varje scen… (klicka här!)

Ta fem minuter och prata två och två om hur relationen mellan Mats och Åke utvecklades under scenen.


2. Scen ur “Tillit”

En scen från utbildningsprogrammet där chefen Annika informerar om ett problem i Göteborg och Mats är missnöjd med och pratar skit om sin kollega Åke.

4. Samma scen…

Mats och Åke andra roller – Åke har Jag-tillståndet “Förälder” och Mats “Barn”.

6. Samma scen igen…

Åke har Jag-tillståndet “Barn” och Mats “Förälder – omhändertagande”.

8. Samma scen igen…

Åke har Jag-tillståndet “Barn” men övergår sedan till “Vuxen” och Mats “Vuxen”.

3. Originalscenen från “Tillit”

Åke ber Mats om hjälp med utskrifter och att han hellre vill använda OH-bilder istället för Powerpoint.

5. Samma scen igen…

Åke har Jag-tillståndet “Förälder – auktoritär” och Mats “Förälder – auktoritär”.

7. Samma scen igen…

Åke har Jag-tillståndet “Vuxen” och Mats “Förälder” men övergår sedan till “Vuxen”.

9. Ett exempel

Catharina ger ett exempel från verkligheten om hur TA kan användas i manipulerande syfte.

Steg 2, fortsätt här…

6. Efter att ni har tittat på alla scenerna och pratat två och två… (klicka här!)

Ta nu tio minuter och samtala i hela gruppen om:
a) vad är typiskt för de olika jagtillstånden.
b) hur utvecklades relationen mella Åke och Mats beroende av vilka jagtillstånd de använde sig av.

7. Lyssna på Catharinas exempel från bilbranschen. (klicka här!)

Ett exempel på hur TA kan användas i manipulerande syfte.

Catharina föreläser, del 3

Tillit utbildning steg 3

Icke-dömande

 
 
 
Catharina Nasenius föreläser om det icke-dömande synsättet.

Steg 3, gör övningarna

1. Samtala två och två… (klicka här!)

Prata om beteenden hos era kunder/brukare/församlingsmedlemmar som du reagerar negativt på. Hur skulle du genom att ha ett ickedömande förhållningssätt och med hjälp av dina kunskaper i TA kunna agera?

2. Ta tio minuter i stor grupp. (klicka här!)

Prata generellt om hur ni kan utveckla era relationer till brukare/kunder/församlingsmedlemmar med hjälp av ett icke dömande förhållningssätt och era kunskaper i TA. Ta konkreta exempel.


 

Offer och Ledare

 
 
Catharina föreläser om Offer / Ledare.


1. Samtala två och två…

Prata två och två om vad det innebär att tänka som ett offer och vad det innebär att tänka som en ledare. Vad är skillnaden?

 

Övning: Offer och ledare


 

Catharina ger en övning med utgångspunkt från begreppet Offer / Ledare.

“Offer och ledare” avslutande övning

2. Gör övningen själv…

Gör övningen tyst för er själva.

3. Avslutning… (klicka här!)

3. Avsluta genom att prata i stor grupp om vad ni har lärt er.

Här kan du kontakta oss

Vi är intresserade av vad du tycker…

Fill out my online form.