Värdegrund – ett golv att stå på

”Det är väl ingen konst att skapa en värdegrund, det svåra är att leva efter den”. Låt er värdegrund bli en levande vägvisare. Vi hjälper er att gå från en broschyr i fyrfärg till vardaglig handling oavsett var i processen ni befinner er, framtagande, implementering...
Utbildning i bemötande

Utbildning i bemötande

Genom åren har Vardagens Dramatik haft många uppdrag för rättsväsendet. 
Våra seminarieserier har bland annat haft följande teman; domaretik, brott i nära relation, objektivitetsprincipen, bemötande av sexualbrottsoffer. Uppdragsgivare har varit Domstolsverket,...