Det finns en sak gemensamt i lyckat ledarskap och medarbetarskap: engagemang. Dränerande däremot, både ekonomiskt och medmänskligt, är passivitet, likgiltighet och oreflekterad lydnad. Det gäller alla nivåer i en organisation.
Varje medarbetare gör skillnad!

För att skapa engagemang behövs:

– Tillit till organisationens uppdrag
– Utrymme att genomföra och utveckla det som är ens uppgift
– Att känna sig sedd och lyssnad till
– Kontinuerlig feedback (det räcker inte med ett utvecklingssamtal en gång per år)
– Kompetensutveckling både i professionen och som personlig utveckling

Idag visar forskning att det är viktigt i all kunskapsinlärning och attitydpåverkan att använda metoder som involverar människans olika sinnen.

Våra seminarier handlar om just det!

 

Genom professionell interaktiv utbildning med verktyg som teater, film, webbaserade utbildningar, föreläsningar och andra konsultativa insatser inspirerar vi till utveckling. 

Vi väcker starkt engagemang där både känslor och intellekt samverkar.

 

Läs mer om oss

 

Ring oss idag, vi är lätta att prata med!

Telefon: 08-84 71 32
E-post: info@vardagensdramatik.se