Vår integritetspolicy

Vardagens Dramatik AB och systerföretagen Vardagens Kommunikationsakademi och Lingxin Förlag värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Vi följer europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy finns på våra samtliga webbplatser Vardagensdramatik.se, Vardagenskommunikationsakademi.se och Lingxin.se.

För att vårda våra kundrelationer och fullgöra våra åtaganden gentemot kund behöver vi information om dig i din roll som användare av en tjänst. Ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter är följande:

  • Genomföra försäljning och utlagt arbete
  • Upprätta begärda anbud på produkter och tjänster till kund.
  • Utföra leveranser i enlighet med avtal som slutits med dig eller kunden.
  • Erbjuda stöd till dem som använder våra produkter och tjänster.
  • Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen hos våra produkter, tjänster och våra webbplatser.
  • Upptäcka, motverka och förhindra säkerhetshot och utföra underhåll och felsökning.
  • Förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas.
  • Behandla beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning.
  • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster. Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra kontakt mellan användare och oss.

När vi annonserar på Facebook har Facebook tillgång till den information som går att utläsa från det du klickar på.

Om du inte samtycker bör du inte besöka någon av våra webbplatser.

Grundläggande rättigheter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs ovan är ditt samtycke.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Om du har ett konto/medlemskap hos oss för en av våra produkter kan du i de flesta fall göra denna ändring själv under ”ditt konto” eller ”din profil” på aktuell webbplats.

Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och andra tjänstespecifika villkor.

Använd gärna formuläret på ”den här sidan” för att lämna in en begäran som beskrivs i detta avsnitt.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs ovan är ditt samtycke.

Kontakta Vardagens Dramatik

2 + 10 =