Interaktiv teater

Professionell interaktiv teater

Vardagens dramatik är ett utbildningsföretag med 30 års unik erfarenhet av att utbilda, utveckla och engagera!

Våra verktyg är interaktiv teater, film, rollspel, forum och webbkurser. Vi använder dem för att inspirera, skapa kommunikation, ökad tillit och förbättrat samarbete inom företag, organisationer och arbetsliv.

 

Vår form av interaktiv teater

Vår egen interaktiva teater och interaktiva seminarier skapade vi för över trettio år sedan och under åren har vi utvecklat och förfinat den. Metoden bygger på lång och unik erfarenhet, där vi utbildar genom att väcka inspiration och engagemang. Tekniken bygger på influenser från olika teoretiker och praktiker, en del är inspirerad av teatern som form medan andra delar bygger på beteendevetenskap.

Vår metod betonar tillitens betydelse i strävan att nå sunda och attraktiva arbetsplatser.
Interaktiv teater kan användas både generellt, i ledarskaps‐ och samarbetsträning, och den kan användas specifikt, för ett visst verksamhetsområde.

Det finns andra former av interaktiv teater där man bjuder upp publiken på scen. Vi har valt att låta deltagarna sitta kvar på sina platser, få ta sig an ett antal dilemman och genom en dynamisk dialog ”coacha” våra rollkaraktärer genom deras svårigheter och utmaningar.

Engagemanget hos kursdeltagarna sker både emotionellt och intellektuellt. Det ger insikter och färdigheter att ta med sig hem till den vardag där det verkliga dramat utspelas.

För en mer utförlig beskrivning, kontakta oss idag!

 

Läs mer om Vardagens Dramatik och interaktiv teater

Sveriges Radio, Studio Ett om “Vardagens Dramatik som gör interaktiv teater och film för Brottsoffermyndigheten”
Stockholms tingsrätt “Interaktiv teater förbättrar arbetsplatsen”

 

Våra referenser

Här hittar du en referenslista med flera av våra uppdragsgivare