Jämställdhetsintegrering

equality_02

Att arbeta med jämställdhetsintegrering är viktigare än någonsin. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jag vill berätta om vårt omtyckta interaktiva seminarium, med tema jämställdhet, som vi under flera års tid gett i många organisationer.

I seminariet synliggör vi det osynliga. I vår unika pedagogiska metod gestaltar vi och bjuder in till interaktion.
OBS. Du behöver inte själv agera på scen. Tillsammans med deltagarna vänder och vrider vi på invanda mönster för att kunna göra skillnad. Vi belyser beteenden i vardagen då vi slentrianmässigt konserverar och cementerar. Vi ger deltagarna möjlighet att ta stora kliv framåt i förändringsprocessen.

Vi bjuder in till ett gratis utbildningstillfälle i våra lokaler på Krukmakargatan 42 i Stockholm.

Varmt välkommen
Päivi Paasioja

[hr]

[wufoo username=”vardagensdramatik” formhash=”z153cs540ejdr06″ autoresize=”true” height=”637″ header=”show” ssl=”true”]