Kurs i Professionell Interaktiv Teater

Inledning
Vardagens Dramatik AB etablerades 1989 av psykologen, författaren och skådespelaren Catharina Nasenius. Medarbetarna (och deras samarbetspartners) har en bred kompetens som sträcker sig över yrkesgränserna. Att antingen vara psykolog, pedagog eller coach kan vara en del av kompetensen men kravet är också att vara utbildad skådespelare.
Affärsverksamheten består av personal- och organisationsutveckling. 
Genom professionell interaktiv teater, film, webbaserade utbildningar, föreläsningar, böcker och andra typer av konsultativa insatser inspirerar och motiverar vi till förändring.

Målet är att inspirera till att skapa arbetsplatser som är effektiva, kreativa, medmänskliga och hållbara. Det senare sett ur ett globalt perspektiv men också ur den enskilda individens.

Vad som är utmärkande för vår metod Professionell Interaktiv Teater är att den väcker starkt engagemang där både känslor och intellekt samverkar. Idag visar forskning att det är viktigt i all kunskapsinlärning och attitydpåverkan att använda metoder som involverar människans olika sinnen. Människor tar in och påverkas på olika sätt.

Metoden bygger på influenser från olika teoretiker och praktiker. En del av metoden är inspirerad av teatern som form. Andra delar bygger på influenser från beteendevetenskap.

Så vad krävs det av en skådespelare för att klara av Professionell Interaktiva Teater?
Utgångspunkten är att ett antal realistiska och engagerande dilemman spelas upp i en sammanhängande historia, del 1. Därefter inleds en interaktiv del med seminariedeltagarna. 
Syftet med den interaktiva delen är att skapa underlag för konstruktiva diskussioner och ”lösningar” på de dilemman som har presenterats i del 1. Det sker genom en dynamisk dialog mellan rollkaraktärer och seminariedeltagarna. (Vi bjuder aldrig upp någon seminariedeltagare på scen!) Nya scener skapas i stunden och historien går vidare.
En förutsättning för att den interaktiva delen ska erbjuda en möjlighet till ny förståelse och kunskap är skådespelarens kompetens och förmåga att känslomässigt beröra seminariedeltagarna. Relationen, mötet, samtalet, dialogen mellan skådespelarens fiktiva person och seminariedeltagarna sker på flera nivåer samtidigt. 
Dessutom behöver samarbetet mellan skådespelarna vara av världsklass. Styrkan i metoden är att engagemanget hos seminariedeltagarna sker både emotionellt och intellektuellt. Deltagarna får nya erfarenheter som skapar nya förmågor och möjliggör, genom träningen, en utvecklad förståelse och ett utvecklat beteende.

”I’ve worked with Vardagens Dramatik at IMD on the Mobilizing People Program over the last four years. The impact they have on the participants’ learning is truly amazing. Suddenly, participants are faced with real people that they must influence – what a great test of their leadership ability! Vardagens Dramatik are not only a great acting group, they understand leadership and challenge participants to be the best they can be.” Bob Selden – The National Learning Institute

Våren 2018 startar vi en helt unik kurs för dig som vill vidareutbilda dig som skådespelare.
Genom en grundkunskap i Professionell Interaktiv Teater har du möjlighet att jobba som skådespelare i bland annat arbetsrelaterade sammanhang.

”Det är mer sannolikt att du lär dig något om du överraskas av ditt eget beteende
än om du delges överraskande fakta om människor i allmänhet.”

Ur Daniel Kahnemans bok
”Tänka, snabbt och långsamt.”

Målgrupp och förkunskapsnivå
Kursen riktar sig till skådespelare. Om du har en bakgrund som coach, pedagog, arbetslivskonsult så kan den här kursen även passa dig. Du behöver dock ha skådespelarerfarenhet då baskunskaper i att närma sig en rollkaraktär samt improvisation är nödvändiga. Arbetslivserfarenhet och kunskap kring ledarskap och medarbetarskap är ett plus. Kursen vänder sig till dig som är minst 21 år.

Antagning sker genom intervju.

Ur kursinnehållet
• Inlevelse i sin fiktiva person. Att snabbt ta ställning till vilken reaktion som vore realistisk med tanke på den fiktiva personens personlighet och profession.
• Vilken reaktion ger den bästa pedagogiska utmaningen för seminariedeltagarna.
• Att säkerställa att det inte är skådespelarens egna behov eller värderingar som styr reaktionen.
• Att vara uppmärksam på gruppdynamiken bland seminariedeltagarna.
• Att vara medveten om de andra skådespelarnas strategier så att dramats logik blir trovärdig.

Undervisningsformer

Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om minst 5 och högst 12 deltagare. Undervisningen ges i form av improvisationer i kombination med föreläsningar, reflektioner och metodövningar under tio undervisningsdagar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskap med egna erfarenheter.
Efter avklarad kurs erhåller deltagarna diplom.

Kursansvariga 

 


Jörgen Danielsson och Päivi Paasioja har båda jobbat på Vardagens Dramatik sedan 1989. Deras samlade kompetens är väldigt bred. De har genomfört över 1 500 seminarier varav ett stort antal branschspecifika för bland annat sjukvården och rättsväsendet. Båda gav också under 15 års tid seminarier regelbundet på IMD, ett av världens ledande ledarskapsinstitut. De har båda haft en stor del i utformandet av metoden.

Medverkande gästlärare


Catharina Nasenius etablerade Vardagens Dramatik AB 1989.
 Hon har lett ett stort antal utbildningar i ledarskap och medarbetarskap och är den absoluta frontfiguren för att Vardagens Dramatik och dess medarbetare har varit och är så framgångsrika.

2015 skapade hon modellen ”5 steg till ett Dreamteam – tillitsbaserat ledarskap leder till ett aktivt medarbetarskap” som finns som webbaserad utbildning.

Catharina är också författare och har bland annat publicerat böckerna; 
Vardagens Dramatik – en bok om arbetslivets psykologi 
samt
 Det är först när du stannar upp som du är på väg – äventyret att leda sig själv och andra.

[hr]

Kostnad
19 700 kronor (betalas efter att du blivit antagen till kursen)
Vi använder oss av differentierad prissättning. Priset 19 700 kronor är exklusive moms för dig som har företag och inklusive moms för dig som går privat.

Kursstart 

Kursen startar den 17-18 februari 2018. Därefter fortsatta kursdagar den 10-11 mars, 14-15 april, 5-6 maj och 2-3 juni 2018. Tider för kursen: lördagar mellan 10.00 – 18.00 och söndagar mellan 9.00 – 16.00.

Plats 

Kursen hålls i Vardagens Dramatiks lokaler, Krukmakargatan 42, Stockholm. Tunnelbana eller buss 4 till Zinkensdamm. Se karta.

Information
Ytterligare information kring utbildningen ges av kursansvariga:
Jörgen Danielsson, jorgen@vardagensdramatik.se, 08-84 71 32
Päivi Paasioja, paivi@vardagensdramatik.se, 08-84 71 32

För information kring ansökan och förslag på intervjutid: info@vardagensdramatik.se eller på telefon 08-84 71 32 mellan 8.30 – 16.30.

Ansökan
Ansökan görs via formuläret nedan senast den 10 januari 2018.  Ansökan behandlas efter ankommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.
Så fort vi har mottagit ansökan så bokar vi tid för intervju!

Med varma hälsningar,
Jörgen och Päivi


 Information om kursen på PDF

[hr]

[wufoo username=”vardagensdramatik” formhash=”mu344r00qolfot” autoresize=”true” height=”1344″ header=”show” ssl=”true”]