Ledarskap

Som chef och ledare är det viktigt att bygga tillit både till teamet och inom teamet. Det gör livet lättare och roligare både för ledare och medarbetare. Många chefer är skickliga påledarskap, att skapa tillit mellan sig och sina medarbetare, ofta till hela teamet. Samtidigt som det inom teamet kan finnas missunnsamhet, konflikter mellan olika professioner och utanförskap. Hur kan det komma sig? Kan det bero på att de flesta ledarskapsutbildningar fokuserar på just det första men inte ger verktyg för det andra? Vardagens Dramatik skapar strategier som leder till att organisationer fungerar som en helhet. Där medarbetare känner tillit till varandra, tar ansvar för det gemensamma uppdraget, inte bara sina egna arbetsuppgifter och där gamla revir inte är intressanta längre. Som chef  kan du ägna dig åt att leda och utveckla verksamheten istället för att lösa personkonflikter.

 

Skifta fokus i ledarskapet

Det gäller att skifta fokus i ledarskapet från att gälla din relation med medarbetarna till teamets inbördes styrkor. Hur det går till? Vi kompetensutvecklar chefer och medarbetare, med fokus på teamets uppdrag, arbetsuppgifter, kompetens, tillit, feedback och samarbete. Det är enkelt, inspirerande och logiskt!

Vardagens  Dramatik utbildar organisationer att förena effektivitet med en hälsosam psykosocial arbetsmiljö. I Sverige och Internationellt. I stora globala företag och i små kommuner. Vårt fokus är att hjälpa chefer till ett ledarskap och medarbetare till ett medledarskap. Det är beteendevetare och skådespelare designar och genomför våra interaktiva seminarier och utbildningar. Med trettio års erfarenhet i bagaget och med blicken på framtidens morderna ledarskap skapar vi utveckling.

Vår kompetens är bred och våra teman många. Vi hjälper organisationer att hitta nya vägar till en fungerande och modern arbetsplats med gemensamma mål.

Vi skapar kurser på flera olika arenor, använder specialanpassade verktyg och genomarbetade teman. Vi kan komma till er och hålla kurser och utbildningar på plats eller så kommer ni till oss i våra stora trevliga lokaler mitt i Stockholm.

  • Kurser och utbildningar
  • Interaktiva seminarier och föreläsningar
  • Webbkurser och onlineutbildningar
  • Utbildningsfilm och video

Företag, kommuner, landsting och enskilda arbetsgrupper. Globalt, lokalt och på internet. Listan på våra uppdrag och referenser är lång. Här presenterar vi intressanta exempel.

Under 30 års tid har Vardagens Dramatik utbildat mer än 150 000 chefer och medarbetare i Sverige. Under 15 år gav vi seminarier för chefer i USA, Europa, Latinamerika och Australien på ledarskapsinstitutet IMD i Schweiz. Vår kunskap och erfarenhet är unik och våra resultat kvalitetssäkrade.

Välkommen att kontakta oss direkt, kom med dina frågor och funderingar – vi är lätta att prata med.

 

Telefon: 08-84 71 32
E-post: info@vardagensdramatik.se

FACEBOOK

[custom-facebook-feed]