Mångfald


VI HJÄLPER ER MED MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Många är ni företag och organisationer som brottas med integreringen av mångfald- & inkluderingsfrågor i er dagliga verksamhet. Hur ska ni göra för att motivera era chefer och medarbetare att ”walk the talk” istället för att bara ”bocka av” och gå vidare? Traditionella föreläsningsmetoder fungerar bra som förmedling av teoretisk kunskap men hur får man de anställda engagerade med både hjärna och hjärta?

Vår interaktiva teatermetod har visat sig framgångsrik i att generera varaktig förståelse och insikt kring värdet av en färgstark och inkluderande arbetsplats. Genom att levandegöra annars svåråtkomliga åsikter, attityder och beteenden kan vi hjälpa er komma på djupet med ert mångfaldsarbete och åstadkomma en bestående förändring.

Med diskrimineringslagen som grund har vi utvecklat och genomför löpande mångfald- & inkluderingsseminarier som belyser ämnet ur flera olika perspektiv; kulturell bakgrund, kvinna/man, trakasserier, sexuell läggning och även yrkesrelaterad status. På senare tid har detta program legat som en del av mångfaldsarbetet både på Vasakronan och Sandviksbolagen i Västberga.

All forskning visar att för att nå verklig förändring krävs delaktighet. Vi är stolta över att beröra och engagera! Allt för att väcka motivationen och modet att våga göra skillnad Hör av dig så träffas vi för närmare planering

Hör av dig så får du veta mer.
Catharina Nasenius, VD

[hr]

[wufoo username=”vardagensdramatik” formhash=”p7x1q3″ autoresize=”true” height=”557″ header=”show”]