Medarbetarskap och Medledarskap

Vi har utvecklat medarbetarskap, medledarskap och ledarskap, i 25 år.

[hr_invisible]
Medarbetare är anställd för att uppnå ett visst resultat. Dit når man inte genom att passivt vänta på order eller gräva ner sig i detaljer. För att uppnå effektivitet krävs ett medledarskap där medarbetare tar ansvar för helheten och blir ledare över sig själv. Det kräver kunskap och träning. Vi utbildar, ger seminarier med interaktiv teater och håller kurser i medarbetares medledarskap.

Vi ger verktyg som ökar delaktigheten i team och skapar goda organisationer och arbetsplatser. Sluta hoppas på personkemi och tur och skapa istället hållbara strategier för högpresterande team, sk Dreamteam.

• Ett Dreamteam är 20 % effektivare än andra team

• De löser komplicerade arbetsuppgifter snabbare och bättre

• Teammedlemmarna respekterar varandra

• De mår bättre och löper mindre risk att bli utbrända

[hr_invisible]

Vi hjälper till att skapa en hållbar psyko-social arbetsmiljö som resulterar i bättre produkter och tjänster. Vardagens Dramatik har skräddarsydda interaktiva utbildningar, seminarier och webbkurser där ledare och medarbetare lär sig använda medvetna strategier som gör jobbet meningsfullt och framgångsrikt.

Välkommen att höra av dig!

[hr_invisible]

utbildning-kurs-ledarskap-chef-vardagens-dramatik-erfarenhet
[hr_invisible]

Några av våra kunder och referenser hittar du här >