Media och Pressmaterial

 

Vardagens Dramatik i Studio Ett, SR P1

Hur kan man få poliser och åklagare att se på sig själva utifrån brottsoffrens perspektiv? Den frågan fick Brottsoffermyndigheten av regeringen för några år sen. Och svaret blev teater. Genom att spela upp en pjäs som man sen diskuterar ska personalen reflektera över sin egen roll. Nu har pjäsen blivit film och vår reporterKalle Wannerskog hälsade på när gruppen “Vardagens Dramatik” filmade i tingsrättens gamla lokaler på Kungsholmen i Stockholm. 16-timmen

http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=6538
http://sundaarbetsplatser.se/om-projektet/projektbeskrivning/
http://www.advokatsamfundet.se/Hilda/Aktuellt/2009/Engagerade-deltagare-pa-arets-Rakelkonferens/
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/forskola/2.807/regnbagsfamiljer-i-forskolan-1.157177
http://www.kommunal.se/Kommunal/Nyheter/2011/Augusti/Utbildning-ger-forskola-for-alla/
http://www.mangfald.org/lankar/projektinitiativ
http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/snatteri/
http://www.jusektidningen.se/Arkivet/2008/2/Arbetsliv-Insiktsfull-teater/
http://www.publikt.se/artikel/dramatik-pa-jobbet-29559