Öppet forum – Space room

Vi undanröjer hinder och skapar resurser

Ni bestämmer ett mål. Vi skapar ett öppet forum, eller så kallat “Space Room”, där alla blir delaktiga och tillsammans hittar vägar att nå målet.

Vi arbetar med:
• INTENTION
• AKTIVITET
• BETEENDE

Med vår breda kompetens special designar vi upplägget med verktyg från det senaste inom beteendevetenskaplig forskning i kombination med modern hjärnforskning.