Rollspel – med professionell handledning

I rollspel får du själv agera med syfte att träna nya förhållningssätt. Genom att öva tillsammans med en interaktör (specialutbildad professionell skådespelare) och under ledning av en processledare blir kvalitén på träningen hög.

I ett rollspel kan du inte göra rätt eller fel. Rollspelet är istället en unik möjlighet att under trygga förhållanden få pröva och testa för att nå nya insikter och färdigheter.