Jämställdhet i skolan

Jämställdhet i skolan

Bakgrund – Våren 2009 fick vi i uppdrag av Växjö kommun att skapa ett seminarium om jämställdhet för förskole- och skolpersonal. Den pedagogiska metoden som skulle användas var interaktiv teater med efterföljande reflektioner och samtal. Önskat resultat En ökad...