Får jag tala med en svensk!

Pratar ni om det som filmen visar?

Fler filmer

Marginalisering, konkurrens istället för samarbete, trakasserier, de unga lämnar, ledarskap, att våga nytt …

Du kan hyra eller köpa våra filmer. De är skapade för att ha som underlag för konstruktiva samtal. Passar lika bra på arbetsplatsträffar som på stora evenemang.
Målet med filmerna är att väcka samtal som leder till bättre samarbete, ledarskap och resultat.