Tillit utbildning

Tillit_ph-450x335

Tillit hör ihop med organisationens resultat

Utan tillit som fundament i organisationen finns en stor risk att verksamhetens fokus influeras av makt och ego snarare än det resultat som verksamheten är tänkt att nå. Studierna är många som bekräftar detta.

Vårt program är designat att stärka tilliten både hos den enskilde medarbetaren/chefen, teamet och i organisationen som helhet.

Vardagens Dramatik har färdiga väl genomarbetade seminarier på temat tillit.

Våra seminarier kan ges som de är eller specialdesignas lite, mycket eller helt och hållet.

Vi hjälper till att analysera behov och anpassar arbetet efter beställarens speciella förutsättningar.

Välkommen till Vardagens utbildningar, live och på webben!

Läs om fler exempel på våra teman >

 

utbildning-film-elearn-med-vardagens-dramatik