Utbildning och metoder för positiv förändring

“–Vad vill du uppnå genom ett samarbete med oss?” Det blir förmodligen vår första fråga till dig…

Om det gäller en enstaka utvecklingsinsats kan det räcka med ett telefonsamtal eller ett möte. Där får vi en uppfattning om i vilken typ av process ni befinner er och vi kan hjälpa till med att analysera och föreslå framgångsrika insatser.

Om samarbetet gäller en mer omfattande insats i ett större förändringsarbete gör vi en bred research. Där ingår intervjuer med aktuella personer, det kan gälla professioner inom organisationen men också de som verksamheten är till för; kunder, klienter, brottsoffer, tilltalade, patienter, medborgare … Vi studerar aktuell forskning, rapporter och annat material som är relevant för att kunna skapa en så bred bild som möjligt.

Därefter analyserar vi materialet och skapar ett interaktivt program som lyfter de frågeställningar som är relevanta för uppdraget. Vår unika professionella interaktiva teatermetod är den mest efterfrågade när det gäller den här typen av insatser. Ofta i kombination med någon av våra andra aktiviteter; Rollspel, Öppet forum eller Interaktiv film. Du som uppdragsgivare är hela tiden inbjuden i processen.