Det finns företag som är otroligt skickliga på rutiner när det gäller skriftlig feedback uppåt, åt sidan och neråt i organisationen. Det som andra företag saknar. Vad blir deras akilleshäl? De missar den vardagliga muntliga feedbacken! Att få veta här och nu vad som behöver förändras istället för när hela projektet är slut. Det har vi i veckan hjälpt ett ”av de stora” företagen med.