Kvalitetsäkring

När vi åtar oss ett uppdrag kvalitetssäkrar vi hela processen

1. Vi börjar med att be dig formulera vilket resultat som du vill uppnå.
Vi utarbetar ett förslag som omfattar metod och kostnader och tid för genomförande. När vi är överens skriver vi ett avtal som omfattar förutom, kostnader, omfattning, tid, metod och önskat resultat även förslag på utvärdering.
Du har sen insyn i hela processen och är vår samtalspartner.

2. Research; du ger förslag på människor som ska intervjuas och artiklar, utredningar som bör ligga till grund för kunskapsinhämtning. Vi tar reda på ytterligare kunskaps-källor, både i form av människor att samtala med och rapporter att studera. Vi gör en analys som vi redovisar för dig.

3. Vi arbetar fram ett seminarie, en utbildningsinsats  med innehåll, roller och handling som lyfter de frågeställningar som vi kommit fram till i analysen. Vi förbereder den interaktiva delen; vad som ska bli utmaningen för de tänkta kurs– och seminariedeltagarna.

Du bjuds in till ”öppna repetitioner” dit du också kan ta med dig några nyckelpersoner från din organisation. Under denna period godkänner du upplägget.

4. Den övriga pedagogiska delen skissas. Arbetsmaterial för fortsatta studier tas fram.

5. Genomförande.

6. Utvärdering.

 

Kvalitetsäkring vid olika typer av uppdrag

1. Uppdrag där vi tar fram ett helt nytt utbildningsprogram för just din organisation/bransch omfattar punkt 1–6.

2. Vid beställning av våra färdiga seminarier omfattar kvalitetssäkringen punkt 1, 4, 5 och 6.