Attraktiva arbetsplatser

Hur skapar man attraktiva arbetsplatser och
goda relationer på jobbet?

 
Har du funderat över vad som fick dig att söka ditt nuvarande jobb och vad som får dig att stanna kvar?

Förmodligen delar du dina skäl med många andra. Även om vi har individuella motiv till våra val så finns det vissa behov som vi har gemensamt.

En god relationsmiljö. Behovet av bra relationer på arbetsplatsen har alltid funnits men den unga generationen tycker att det är ännu viktigare, ibland till och med avgörande. EN god relationsmiljö innebär att ha arbetsglädje, att se och respekterar varandra. Att ha en arbetsmiljö där man är trygg i vetskapen om att på jobbet pratar vi med varandra och inte om varandra.

Ett annat viktigt behov är att både få möjlighet att använda och att utveckla sin kompetens. Att de som har inflytande över arbetsplatsens utveckling är mån om hela arbetsplatsen och allas utveckling.

 Ett motiv som kan vara helt avgörande idag för att få de medarbetare som man önskar är medarbetarnas behov av att få påverka sin egen arbetssituation. Det innebär för många att få ihop livspusslet. En generation hämtar och lämnar barn på dagis, en annan generation tar hand om gamla föräldrar. Det innebär inte att det går att anpassa alla tjänster efter individuella behov. En organisation är ju skapad för att göra något för andra människor, oavsett om det är tjänster eller produkter som levereras, inte för att i första hand skapa arbetstillfällen. Men det innebär att det behöver finnas en kontinuerlig dialog där olika behov diskuteras.
 

 
Så vad händer då när en arbetsplats inte är attraktiv? Jo, de som vill ha utveckling lämnar och de som är missnöjda men rädda för förändringar stannar kvar. En situation som skapar ”lidande” både för medarbetare och organisation. Missnöjda medarbetare blir bittra och är förmodligen inte de bästa att möta kunder/klienter/patienter. Missnöjet sprider sig i arbetsgruppen.

Ett framgångsrikt arbete för att skapa attraktiva arbetsplatser leder inte bara till att få de medarbetare som man önskar, att de trivs, stannar kvar och utvecklas – det leder till lyckligare människor!

Vardagens Kommunikationsakademi är vår webbplats för webbkurser och digitala utbildningar där du online kan kunskap, insikt och  de verktyg som behövs för att skapa attraktivare arbetsplatser. Läs mer här >

Vardagens Dramatik ger seminarium och utbildningar live om attraktiva arbetsplatser, medarbetarskap och ledarskap. Våra seminarier och utbildningar kan kombineras med onlineutbildning och film. Läs mer här >
 

Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg för att utbilda och utveckla ledare och medarbetare att skapa attraktiva arbetsplatser.

 
 

Välkommen att kontakta oss direkt!
Telefon: 08-84 71 32 eller e-post: info@vardagensdramatik.se