Håll ut!

För många människor innebär livet, vardagen, just nu, en stor prövning och i många fall smärta och lidande. Vi konfronteras med situationer som ställer oss inför helt nya utmaningar och får erfarenheter som i framtiden kommer ha betydelse för oss som individer och samhälle.

Det gäller nu att hålla ut, orka en dag , en vecka, kanske månader. Social isolering, arbetslöshet och oro över framtiden. Vissa prövningar skulle säkert många av oss vilja vara utan, men det är också nu som både du och jag, vi alla, får en chans att bli lite mer hänsynsfulla, sätta egot vid sidan om och bry oss om andra. Ja, dom andra.

Jag och dom

Under en längre tid har “dom” stått för “dom andra“, de som inte är som jag. Det har liksom funnits ett motsatsförhållande, en möjlig konflikt, mellan jag och dom. De främmande, de som jag inte identifierar mig med, som jag inte känner empati för. Vilka “dom” är beror förstås på vem du är. Dom där …

Nu har “dom” fått en annan innebörd. Dom är de äldre, de sköra, de som är extra sårbara för detta virus. Dom behöver vi värna om, ta hänsyn till. Du ska inte skydda dig från att bli smittad bara för din egen skull utan för att inte föra smittan vidare till dom. Dom är plötsligt några som vi ska vara rädda om, bry oss om. Ordet dom har fått en ny varmare innebörd.