Inbjudan till förändringar

Hur respekterar, utvecklas och möts vi i förändringar?

Genom professionell interaktiv teater, rollspel, film, webbaserade utbildningar, föreläsningar, böcker och andra typer av konsultativa insatser inspirerar och motiverar vi ledare och medarbetare till förändring.

Det som är utmärkande för våra teatermetoder är att de väcker starkt engagemang där både känslor och intellekt samverkar. Idag visar forskning att det är viktigt i all kunskapsinlärning och attitydpåverkan att använda metoder som involverar människans olika sinnen. Människor tar in och påverkas på olika sätt. 
Den interaktiva teatern öppnar upp för andra sinnen än de logiska och strukturerade.

Under seminariet om förändringar så använder vi oss av vår professionella interaktiva teater som metod.

Välkomna!

[hr]
[wufoo username=”vardagensdramatik” formhash=”z153cs540ejdr06″ autoresize=”true” height=”637″ header=”show” ssl=”true”]