Historik

Historik – några viktiga händelser…

 

interaktiva-interaktiv-utbildnings-filmvardagensdramatik.se

 

1985
Catharina Nasenius blir kontaktad av ett bokförlag och ombedd att skriva en bok om arbetslivets psykologi. Catharina har då arbetat som konsult ett antal år med både förebyggande insatser och rena krisgrupper, samtidigt som hon arbetar med att utbilda skådespelare på ”Studio för Episk Dramatik och Psykodrama”.

 

1986
Resultatet blir ”Vardagens Dramatik – en bok om arbetslivets psykologi”. Den ska nu presenteras inför journalister i fem svenska städer. Catharina ber Jörgen Danielsson om hjälp och de skapar det fiktiva interaktiva dramat ”Pressat Läge” som illustrerar bokens budskap. Presentationen väcker efterfrågan om mer.

Lenita Kärker tillfrågas och tillsammans med Catharina och Jörgen vidareutvecklar de ”Pressat Läge” till ett helt interaktivt seminarium grundat på boken. Både bok och seminarium blir succé. Pressat Läge blir genast ett fast inslag i Ericssons och IBM:s chefsutbildningar för många år framåt.

 

1989
Catharina bildar Vardagens Dramatik AB och man flyttar in i lokaler på Söder i Stockholm. Päivi Paasioja börjar på Vardagens Dramatik. Seminariet ”Pressat Läge” ges i företag, kommuner och landsting. IFL är en av många uppdragsgivare och fortsätter att vara så ett antal år framöver. Huddinge sjukhus beställer ett seminarium om MBL.

 

1991
Catharina ger ut sin andra bok ”Vardag i Utveckling”. Peter Hellström anställs.

 

1993
Landstingsförbundet vill belysa hierarkier och ledarskap inom sjukvården. Det resulterar i ”Sjukhusspelet”. Under ett par års tid ger vi seminarier vid nästan varje sjukhus i hela landet.

 

1993 (- 2008)
Pierre Casse, internationellt känd managementkonsult blir inbjuden av Johnson koncernen att närvara då vi ger Pressat Läge för ett antal chefer. Han förstår inte ett ord svenska men blir så fascinerad av vår interaktiva metod att han direkt bjuder in oss att undervisa på IMD (International Management of Development)i Lausanne, Schweiz. Vi behöver dock genomföra seminariet på engelska, även den interaktiva delen. Närvarande kommer att vara 50 internationella chefer från ca 15 länder och tre världsdelar. Efter en stor nervös tvekan antar vi utmaningen. Samarbetet med IMD fortsätter i 15 år! I många år arbetade vi tillsammans med Prof. Preston Bottger. Närvarande var alltid chefer från tre världsdelar. En ovärderlig erfarenhet.

 

1995
Vi ger seminarier i Tyskland, England, Frankrike och Schweiz de närmsta åren. Vi flyttar in i större, vackrare och mer funktionella lokaler på Krukmakargatan där vi också kan ta emot grupper uppemot 35 kursdeltagare. Görel Sintorn anlitas för att sköta friskvården på VD. Akupunktur eller massage varje vecka. Kicki Andrén ansluter till VD.

 

1998
Catharina ger ut sin tredje bok ”Getingboet – en bok om ledarskap, team och personlig utveckling”. En bok som utmanar det egna ledarskapet!

 

2000 & 2001
Uppdragen är många och Maria Grip och Mikael Säflund anställs.

 

2002
Nu inleds en period, som fortfarande pågår, med uppdrag från svenskt rättsväsende. Uppdragen blir långa seminarieserier. Det handlar om etik, värdegrund och bemötandefrågor. Specifika teman som; ”Objektivitetsprincipen” ”Etik för domare”, ”Polisens värdegrund”, ”Våld i nära relation”, ”Bemötande av sexualbrottsoffer” och ”Bemötande av kvinnor utsatta för prostitution eller offer för människohandel för sexuella ändamål”.
Vi får inblick i en ny värld genom intervjuer, studier av utredningar och inte minst genom att närvara vid rättegångar.

Vi skildrar brottsoffrets situation men också polisens, åklagarens och rådmannens dilemman. Oerhört stimulerande uppdrag – lärorikt och utmanande.

Samtidigt fortsätter vi våra utvecklingsinsatser gällande ledarskap, medarbetarskap och förändringsarbete i myndigheter, organisationer och privata företag.

 

2006
Tina Kerubi Almén anställs. Uppdragen är många och våra engagemang i Norge ökar.

 

2010
Vi utvecklar vår medieverksamhet. Vårt seminarium ”Bemötande av sexualbrottsoffer” blir på Brottsoffermyndighetens uppdrag ett interaktivt utbildningsmaterial. Vår insats är en 60 minuter lång spelfilm som skildrar hur en ung kvinna blir våldtagen, av en kollega på jobbet, och hennes resa genom svenskt rättsväsende.

Vi producerar tillsammans med RFSL det interaktiva utbildningsmaterialet ”Så kan det vara” som handlar om Regnbågsfamiljer och förskolan. En trettio minuter lång spelfilm om familjer med samkönat föräldraskap. Här finns också intervjuer med för ändamålet viktiga personer.

 

2011
Vi fortsätter vårt spännande arbete med professionell interaktiv teater som metod. Dessutom fortsätter vi vårt utvecklingsarbete med film som media.

 

2014
Catharina har länge funderat över hur vi ska kunna sprida vår kunskap digitalt. Att producera film kan vi, men hur paketera hela utbildningar digitalt?  Hon hittar en plattform som passar vår verksamhet och ett nytt spännande utvecklingsarbete börjar.

 

2015
Vi lanserar webbutbildningen ”5 steg till ett Dreamteam”. Metod, verktyg presenteras genom föreläsningar och filmade scener. En konkret och praktisk utbildning i hur du skapar ett aktivt medarbetarskap och ett tillitsfullt ledarskap. Catharina visar steg för steg hur du gör. Den blir snabbt en succé.

 

2016 –
Samtidigt som vi fortsätter vår verksamhet med interaktiva seminarier så fortsätter vi vår digitala utveckling genom att bilda Vardagens Kommunikationsakademi där vi samlar våra digitala utbildningar. Spännande fortsättning följer …