Bemötande och mångfald

 

Vi är tacksamma och stolta över våra uppdrag


Internt och externt bemötande är huvudtemat i de flesta uppdrag. Att skapa en god intern kultur som även stödjer det externa bemötandet. Allt hänger ihop. Vi har precis producerat film åt Skolinspektionen, fått Ryhovs sjukhus i Jönköping som vår ”hemmaarena” där vi ger seminarier för många kliniker under våren…

Vi tar just nu fram – på uppdrag av både privata företag och statliga bolag- seminarier kring mångfald sett ur ett brett perspektiv. Hur skapar vi arbetsplatser fria från trakasserier och öppna för mångfald i både erfarenheter och idéer.

Vi fortsätter också vårt planerade samarbete med RFSL och med stöd av Linköpings Universitet, Bris, Växjö Kommun, Lärarförbundet och Kommunal.
Hur skapar vi en skola med plats och respekt för alla?!
Vi brinner för att skapa goda arbetsplatser!

Catharina Nasenius