Interprofessionellt teamarbete

Utbildning för Interprofessionellt teamarbete, vi skapar ny kompetens och utveckling genom interaktiva seminarier och utbildningar. Vardagens Dramatik har 25 års unik erfarenhet av att utveckla människor, verksamheter och grupper. Vi ger anpassad och aktuell utbildning av hög kvalitet, gör enstaka eller längre insatser på plats.

Våra utbildningsverktyg är flera; interaktiva seminarier, föreläsningar, film och/eller webbkurser. Ofta i kombination med varandra.

Vardagens Dramatik ger interaktiva upplevelser, medvetenhet och nya kunskaper. Personligt integrerade erfarenheter som leder till nya insikter och förhållningssätt. Inspiration till nyskapande förändring.

Vill du vara säker på kvalitét och resultat? Vi skapar unika utbildningar för att utifrån aktuella behov skapa bästa möjliga resultat. Vi utbildar på plats. Våra medarbetare är psykologer, kommunikatörer, beteendevetare och skådespelare med hög kompetens och bred gedigen erfarenhet. Våra verksamheter och resultat är kvalitétssäkrade.

Välkommen till oss på Vardagens Dramatik.

Här hittar du några av våra uppdragsgivare, våra referenser >>

Vad behöver du hjälp med? Kontakta oss idag.

VARDAGENS DRAMATIK AB
Adress: Krukmakargatan 42, 117 26 Stockholm
Telefon: 08-84 71 32
E-post: info@vardagensdramatik.se