Samarbete mellan avdelningar

Ledarskapsutbildning med Vardagens DramatikSamarbete. Vi har 25 års unik erfarenhet av att utbilda och utveckla samarbete i arbetsgrupper och organisationer. Vi ger personalgrupper anpassade utbildningar och seminarier för ett bättre medarbetarskap och medarbetare. Vardagens Dramatik skapar interaktiva upplevelser, medvetenhet och nya kunskaper. Personligt integrerade erfarenheter som inspirerar till nya insikter och förhållningssätt.

 

Vi utbildar på plats, våra verktyg är interaktiva seminarier och interaktiv teater, utbildningsfilm och webbkurser. Ofta i kombination med varandra. Vår kompetens och egen utbildning är bred; vi är psykologer, kommunikatörer och skådespelare.

Vill du vara säker på kvalitét och resultat? Kvalitetssäkring. Välkommen till Vardagens Dramatik.

Här hittar du några av våra uppdragsgivare våra referenser >>

Vad behöver du hjälp med? Kontakta oss idag.

VARDAGENS DRAMATIK AB
Adress: Krukmakargatan 42, 117 26 Stockholm
Telefon: 08-84 71 32
E-post: info@vardagensdramatik.se