Våra tjänster

Interaktiv utbildning

[dropcap2]1[/dropcap2]Vår form av professionell interaktiv utbildning bygger på beteendevetenskap och är inspirerad av teatern som form. Idag har vi 25 års unik erfarenhet och har utbildat fler än 150 000 människor. Välkommen!

Levande rollspel

[dropcap3]2[/dropcap3]I rollspel agerar deltagarna själva med syfte att träna nya förhållningssätt. Rollspelet ger möjlighet att under trygga former undersöka och pröva sig fram för att få insikter som utvecklar nya färdigheter i praktiken.

Öppet forum

[dropcap3]3[/dropcap3]Ni bestämmer ett mål. Vi skapar ett öppet forum, eller så kallat Space Room, där alla blir delaktiga och tillsammans hittar vägar att nå målet. Med vår kompetens specialdesignar vi upplägget tillsammans.

Interaktiv film

[dropcap3]4[/dropcap3]När vi producerar interaktiv film, kunskaps– och utbildningsfilm lägger vi största vikt på kvalitet när det gäller skådespeleri och teknik. Vi har hela kompetensen från idé och manus till färdig film!