Ledarskap, webbkurs, webbutbildning, elearning eller onlinekurs?

Vi utbildar företag och organisationer i ledarskap och medarbetarskap. Sedan 25 år har Vardagens Dramatik med en unik kompetens utbildat över 150 000 människor i stora globala företag, organisationer och kommuner. De senaste åren har vi utökat och våra utbildningsinsatser och startat upp vår satsning på Vardagens Kommunikationsakademi. Utifrån vår gedigna erfarenhet av att utbilda ledare, chefer och medarbetare inom företag och organisationer i ämnen som teambuilding, utveckling, bemötande, kommunikation, konfliktlösning, m fl, sammanfattar vi nu våra kunskaper och ger effektiva webbkurser till ledare, medarbetare och privatpersoner. Vårt motto är “Lär dig att kommunicera bättre med din omvärld!” med utgångspunkten att ett kommunikativt ledarskap och medvetet samarbete leder till lönsamma, högpresterande, goda arbetsplatser och välmående personal.

 

 

Vardagens Kommunikations Akademi kan bland annat erbjuda företag, organisationer följande:

UTBILDA DIN ORGANISATION
Våra webbutbildningar hjälper dig att höja medvetenhet och kompetens bland chefer, medarbetare, enskilda avdelningar eller hela organisationen. Mer info >

EN EGEN UTBILDNINGSPORTAL
Vi skräddarsyr en unik utbildningsportal som är anpassad till din organisation. Era medarbetare får tillgång till kurser, material och internt forum som ni väljer. Mer info >

GÅ EGEN WEBBKURS
På Vardagens Kommunikationsakademi kan du som privatperson eller anställd välja att utveckla dig och komma vidare, genom att själv gå en egen webbkurs. Mer info >

Våra utbildningsinsatser kan också kombineras med förändringsskapande och engagerande seminarier “live” där webbutbildning och webbkurser ingår som en del av arbetet. Vi skapar även utbildningsfilm. Alla våra utbildningar är kvalitetssäkrade och kan specialanpassas efter kundens behov.

Läs mer om våra interaktiva seminarier, utbildningar och webbkurser här>>

När du vill försäkra dig om att dina utbildnings– och utvecklingsinsatser leder till förändring och resultat – välkommen till Vardagens Dramatik!

 

Äkta framgång skapas genom samarbete.

 

Kontakta oss idag!

VARDAGENS DRAMATIK AB
Adress: Krukmakargatan 42, 117 26 Stockholm

Telefon: 08-84 71 32

E-post: info@vardagensdramatik.se