Varje år utser Tillväxtverket, på regeringens uppdrag, ett antal kvinnliga företagare till ambassadörer. I år blev jag en av dom! Var på möte med andra ambassadörer för kvinnors företagande, vilket gäng! Nittio kvinnor som tyckte, tänkte och agerade. Kände mig otroligt inspirerad när jag gick därifrån!

-Catharina Nasenius

Läs mer i Tillväxtverkets pressmeddelande:

Nya ambassadörer för kvinnors företagande

909 företagare i Sverige har utsetts till ambassadörer för kvinnors företagande under 2013–2014. Andelensom driver aktiebolag har ökat bland ambassadörerna, nära 70 procent driver aktiebolag. Tillväxtverket fick totalt närmare 1 250 intresseanmälningar från företagare som vill engagera sig i att utveckla entreprenörskapet i Sverige.

Tillväxtverkets ambassadörsprojekt ingår i regeringsuppdraget Främja kvinnors företagande, som bidrar till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Sedan starten 2008 har ambassadörerna träffat drygt 127 000 personer.

– Detta är en bekräftelse för mig, eftersom jag är uppvuxen i ett annat land och verksam i en mansdominerad bransch. I Sverige måste vi bli bättre på att ta till vara på kompe­tensen hos människor med utländsk bakgrund. Anledningen till att jag är vd är att min svenske mentor trodde på mig, säger Mara Maric, vd för Orsa Lamellträ AB i Dalarna.

– Ambassadörskapet är ett hedervärt och viktigt uppdrag. Företagande är tillväxtmotorn i samhället och det känns fantastiskt roligt att försöka bidra till att fler kvinnor startar företag, säger Anette Stavenow Mansnérus producent på Pophunters Film & TV AB i Uppsala.

– Det är fantastiskt att så många företagarkvinnor vill vara med och utveckla entreprenörskapet i Sverige. Det behövs fler förebilder som fler kan identifiera sig med. Att det nu är fler större och växande företag bland ambassadörerna kommer att ge ännu mer kraft i arbetet, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket.

Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .
Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg