Inspirerande upplevelse!

Inspirerande upplevelse!

Deltagare från Afrika, Australien, Europa … “Gender in Military Operation”. Vi fick förmånen att ge ett av våra seminarium. Idag är Gender Based Violence en strategi i många krig. Både män och kvinnor är utsatta. Det måste nu finnas en Gender Advicer...
Ambassadör för kvinnors företagande

Ambassadör för kvinnors företagande

Varje år utser Tillväxtverket, på regeringens uppdrag, ett antal kvinnliga företagare till ambassadörer. I år blev jag en av dom! Var på möte med andra ambassadörer för kvinnors företagande, vilket gäng! Nittio kvinnor som tyckte, tänkte och agerade. Kände mig...
Jämställdhet i skolan

Jämställdhet i skolan

Bakgrund – Våren 2009 fick vi i uppdrag av Växjö kommun att skapa ett seminarium om jämställdhet för förskole- och skolpersonal. Den pedagogiska metoden som skulle användas var interaktiv teater med efterföljande reflektioner och samtal. Önskat resultat En ökad...