”Det är väl ingen konst att skapa en värdegrund, det svåra är att leva efter den”. Låt er värdegrund bli en levande vägvisare. Vi hjälper er att gå från en broschyr i fyrfärg till vardaglig handling oavsett var i processen ni befinner er, framtagande, implementering eller förvaltande.


Vi börjar seminariet med professionell interaktiv teater. Några scener med en sammanhängande historia om en organisation, dess medarbetare och deras arbete med sin värdegrund. Ett värdegrundsarbete som kantas av motstånd, ointresse men också engagemang och lust till förändring!

”Vad hjälper det att ha högt i tak om man inte har ett golv att stå på?”
I den interaktiva delen får seminariedeltagarna i uppgift att leda processen vidare på den fiktiva arbetsplatsen. Det blir en träning i att omvandla schabloniserade ord och ointresse till konstruktivt engagemang för värdegrunden och verksamheten. En parallellprocess mellan den fiktiva arbetsplatsen och den egna. Många skratt på vägen.

Därefter tid för reflektion, samtal och teorier.

Om ni väljer vårt heldagsupplägg:

Vi går nu vidare genom att lämna fiktionen helt och rikta uppmärksamheten på er egen organisations värdegrund.
Vi arbetar med BETEENDEN och AKTIVITETER ⇒ INTENTION.

En metod som plockar ner abstrakta mål till handfast verklighet. Resultatet involverar hela målgruppen och ger ledningsgruppen verktyg för den fortsatta processen. En effektiv metod att få alla ”med på tåget”.

Seminariet kan ges som enskilt inspirationstillfälle eller som led i ett fördjupat arbete med organisationens värdegrund.

För mer information så får du gärna höra av dig till mig.

Med bästa hälsningar

Catharina Nasenius
catharina@dramatik.se